Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrednost izrazov

Klara in Maja računata vrednost izraza s spremenljivko za $a = -4$. Primerjaj njuna postopka.

Vrednost izraza s spremenljivko za znano vrednost spremenljivke lahko izračunamo tako, da izraz s spremenljivko poenostavimo.

Zgled

Vrednost izraza $(2a-4)(a-5)-2a^2$ za $a=-2,5$ je $55$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Matej množi dvočlenik $a+3$ s tričlenikom $a^2-3a+5$. Izračunati želi vrednost številskega izraza za $a = -5$. Preveri Matejev postopek tako, da rešuješ v zvezek.

Zgled

Računaj vrednosti naslednjih številskih izrazov. Ugotovi pravilo, po katerem so izrazi zapisani. Kaj ugotoviš za izračunane vrednosti? Uporabi računalo.

$1^3 =$ 1 ;
$1^3 + 2^3 =$ 9
$1^3 + 2^3 + 3^3 =$ 36 ;
$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3=$ 100

<NAZAJ
>NAPREJ6/513