Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množice točk na realni osi

Ana želi na realni osi prikazati vsa realna števila, za katera velja pogoj $x\ge -3$. Na spodnjem prikazu je le nekaj števil, ki ustrezajo izbrani zahtevi. Povleci jih na prava mesta. Kaj ugotoviš?

Če označimo del realne osi (številske premice), prikažemo podmnožico realnih števil. Slike realnih števil, ki ustrezajo pogojem $x \le a$, $x < a$, $x \ge a$ ali $x> a$, ležijo na poltraku z izhodiščem $T(a)$. Pri pogojih $x \le a$ in $x \ge a$ je izhodišče poltraka vključeno v množico rešitev, kar označimo s piko. Pri pogojih $x < a$ in $x > a$ izhodišče poltraka ni vključeno v množico rešitev, kar označimo s puščico, ki je usmerjena v točko $T(a)$. 

Zgled

Točko $C$ povleci tako, da bodo na realni osi prikazane vse točke, ki ustrezajo pogoju $x<4$.

S premikanjem točke $C$ določi množico točk, ki ustreza pogoju $x > -2$. S premikanjem točke $B$ določi množico točk, ki ustreza pogoju $x \le 3$. Katera množica točk ustreza obema pogojema hkrati?

Na realni osi lahko prikažemo množico točk, ki hkrati ustreza dvema pogojema. Oba pogoja lahko združimo v en zapis. Množica točk, ki ustreza pogoju $a \le x \le b$, je daljica. Krajišči daljice nista vedno vključeni v rešitev.

Zgled

Za prikazano množico točk na realni osi zapiši matematični pogoj.

a)
 
b)
  

<NAZAJ
>NAPREJ175/513