Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množice točk v ravnini

V koordinatnem sistemu povleci vse točke z absciso $3$ in vse točke z ordinato $-2$ na ustrezna mesta. Druge točke naj ostanejo izven koordinatnega sistema. Kaj lahko ugotoviš za poljubno točko z absciso $3$ in za poljubno točko z ordinato $-2$?

V koordinatnem sistemu prikažemo množico točk. Vsaka točka ima v koordinatnem sistemu dve koordinati, absciso ($x$) in ordinato ($y$). Vse točke z absciso $x=a$ ležijo na premici, ki abscisno os seka v točki $(a,\,0)$ in je pravokotna na abscisno os. Vse točke z ordinato  $y=b$ ležijo na premici, ki ordinatno os seka v točki $(0,\,b)$ in je pravokotna na ordinatno os. 

Zgled

Premikaj točko $A$ in prikaži vse točke, za katere velja $y=-2$. Premakni točko $B$ tako, da prikažeš vse točke, za katere velja $x=2$. Kaj velja za presečišče premic? Navedi koordinate presečišča premic.

Zgled

S katerim izmed pogojev je zapisana abscisna os? Vpiši P oz. N.

$x=0$  N                $y=0$  P                $y=x$  N

Zgled

S katerim izmed pogojev je zapisana ordinatna os? Vpiši P oz. N.

$x=0$  P                $y=0$  N                $y=x$  N
<NAZAJ
>NAPREJ176/513