Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Na realni osi lahko prikažemo množice točk. Vsaka točka ima koordinato. Množice točk lahko prikažemo s poltrakom, katerega izhodišče je v točki $T(a)$. Pri pogojih $x \le a$ in $x \ge a$ je izhodišče poltraka vključeno v množico rešitev, kar označimo s piko. Pri pogojih $x<a$ in $x>a$ izhodišče poltraka ni vključeno v množico rešitev, kar označimo s puščico. Na realni osi lahko prikažemo množico, ki ustreza dvema pogojema hkrati.

Povleci točki $A$ in $B$ in opazuj, kateremu pogoju ustreza označena množica točk.

Na realni osi prikaži množico točk, za katero velja pogoj $-3<x<2,5$.

V koordinatnem sistemu lahko prikažemo množice točk. Lega vsake točke je določena s koordinatama (absciso in ordinato). Točke, določene s pogojem $x=a$ ali $y=b$, ležijo na premici. Premica je pravokotna na eno izmed koordinatnih osi.

Polravnina je množica točk, ki je omejena s premico. Za točke, ki ležijo v polravnini, lahko veljajo pogoji $x<a$, $x>a$, $y<b$ ali $y>b$. Kadar so točke, ki ležijo na robu polravnine, vključene v množico rešitev, veljajo pogoji $x \le a$,  $x \ge a$,  $y \le b$ ali $y \ge b$.

Vključenost točk na premici v množico rešitev označimo s polno črto. Če točke na premici niso vključene v množico točk, to označimo s črtkano črto.

Pas je v koordinatnem sistemu množica točk, ki je v preseku dveh polravnin. Pas je omejen z vzporednicama. Za pas, prikazan v koordinatnem sistemu, ki ne vključuje točk na vzporednicah, velja pogoj $a<x<b$ ali $c<y<d$. Za pas, ki vključuje točke na vzporednicah, velja pogoj $a\le x\le b$ ali $c\le y\le d$. Pri tem so $a$, $b$, $c$, $d$ poljubna realna števila. 

Presek pasov v koordinatnem sistemu je pravokotnik. V pravokotniku je vsaka točka z absciso $a<x<b$ in ordinato $c<y<d$. Točke na stranicah pravokotnika so vključene v množico točk pri pogojih $a\le x\le b$ in $c\le y\le d$.

<NAZAJ
>NAPREJ180/513