Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pas

S premikanjem točke $A$ označi množico točk, ki ustreza pogoju $x > -2$. S premikanjem točke $B$ označi množico točk, ki ustreza pogoju $x<3$. Zapiši pogoj za množico točk, ki je v preseku polravnin.

Pas je množica točk, omejena z vzporednicama. Za pas, prikazan v koordinatnem sistemu, ki ne vključuje točk na vzporednicah, velja pogoj  $a<x<b$ ali $c<y<d$. Za pas, ki vključuje točke na vzporednicah, velja pogoj $a\le x\le b$ ali $c\le y \le d$. Pri tem so $a$, $b$, $c$, $d$ poljubna realna števila.

Zgled

S premikanjem točk $A$ in $B$ prikaži pas, ki ustreza pogoju $-3<y \le -1$.

Zgled

Zapiši pogoja za narisani množici točk.

a)
               b)
 

<NAZAJ
>NAPREJ178/513