Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zaprta vprašanja

Ali si danes zajtrkoval? Obkroži odgovor.

Sestavo vprašanj poenostavimo z uporabo računalniške tehnologije. Poglej pod gumbe.

Obkroži, koliko časa približno potrebuješ za zajtrk. Poglej uporabo računalniške tehnologije.

V zaprtih vprašanjih anketiranec izbira med vnaprej pripravljenimi odgovori.

Med zaprtimi vprašanji so izbirna vprašanja z natanko enim možnim odgovorom.

Kaj si zajtrkoval? Obkrožiš lahko več odgovorov.

Anketiranec pri tem vprašanju med vsemi ponujenimi odgovori izbere enega ali več odgovorov. Poglej uporabo računalniške tehnologije pod naslednjima gumboma.

Med zaprtimi vprašanji so lahko izbirna vprašanja z več možnimi odgovori.

<NAZAJ
>NAPREJ261/513