Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Luka je raziskoval, ali njegovi sošolci vestno pišejo domačo nalogo. Pri sestavi vprašalnika je bil nekoliko površen, saj je pozabil na nekatera osnovna načela. Dopolni prazna polja.

  • Pozdravljen. Obvezno reši vprašalnik.

Ker od anketirancev zahteva odgovore, je pozabil na načelo prostovoljnosti .

  • Kakšen je namen ankete, ne bom pojasnjeval. Prav tako ne bom pojasnjeval namena zbiranja podatkov.

Luka anketirancev ne informira o anketi, pozabil je na načelo informiranosti . Luka ni vljuden in ni upošteval načela vljudnosti .

  • Anketa je anonimna, zato ne vpisuj imena in priimka.

Pri sestavi vprašalnika ni pozabil na načelo anonimnosti .

  • Obkroži in dopolni odgovore.

1. Ali redno pišeš domače naloge? Da        Ne

2. Napiši predmet, pri katerem največkrat nimaš domače naloge. ______________________ 

3. Zakaj ne narediš domače naloge? Zapiši odgovor.

7.

Sestavi vprašalnik, s katerim boš raziskal, koliko ur na dan so ljudje športno aktivni. Z njim bi želeli raziskati tudi povezavo med številom ur aktivnosti in starostjo ter spolom. S športno aktivnostjo razumemo športne dejavnosti (tek, kolesarjenje...) in ne običajnega dela. S športnimi aktivnostmi se strnjeno ukvarjamo najmanj pol ure.

8.

Jan je želel izračunati povprečno višino vseh devetošolcev. Vsem je zastavil enako vprašanje. Koliko si visok?
Pri pregledu odgovorov je zasledil tudi naslednje odgovore: malo, veliko, ne vem, srednje, še kar, toliko kot Anja, $5\ \rm{cm}$ manj kot Miha.
Razmisli, zakaj je Jan dobil toliko dvoumnih odgovorov. V zvezek napiši nasvet, kako naj Jan sestavi vprašanje, da bo dobil čim več koristnih odgovorov.

9.

Anjo zanima, katero zvrst glasbe poslušajo njeni sovaščani in ali igrajo kateri inštrument. Pomagaj Anji sestaviti vprašalnik. Najprej razmisli, kaj želiš z vprašalnikom izvedeti, šele nato začni sestavljati vprašanja. Pri delu si lahko pomagaš s programi, ki omogočajo elektronsko sestavo vprašalnikov. Razmisli tudi o načinu anketiranja in o obdelavi zbranih podatkov. Utemeljitve zapiši v zvezek.

10.

Razredničarka $9.$ b ima občutek, da so učenci tega razreda v veliki meri odvisni od računalnika. Kako naj razredničarka ugotovi, ali njena domneva res drži ali ne? Ideje zapiši v zvezek.

11.

Zamisli si lastno preiskavo in zanjo pripravi vprašalnik. Vprašalnik naj izpolni vsaj $50$ učencev.

<NAZAJ
>NAPREJ266/513