Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izdelava ankete

Jana želi ugotoviti, ali njeni sošolci trenirajo kakšen šport. Sestavila je vprašalnik. Preberi vprašanja in premisli, ali so smiselno sestavljena. Razpravljaj s sošolci.

Izberi trditve, ki zagotovo držijo za dopolnjeno Janino anketo.

Pri sestavljanju ankete upoštevamo naslednja načela.

1. Načelo vljudnosti
Če želimo od anketirancev pridobiti odgovore, moramo do njih biti vljudni in nevsiljivi.

2. Načelo informiranosti
Anketirancu moramo pojasniti, s kakšnim namenom zbiramo podatke ter s kakšnim namenom bomo zbrane podatke uporabili.

3. Načelo anonimnosti
Če ime in priimek nista predmet raziskovanja, naj bo anketa anonimna. Anketiranci bodo v tem primeru na vprašanja odgovarjali po resnici.

4. Načelo prostovoljnosti
Anketiranci imajo pravico, da anketiranje zavrnejo. Ne smemo jih podkupovati ali jim groziti.

5. Načelo nedvoumnosti
Anketiranec in anketar morata vprašanje razumeti na enak način. Morebitni novi pojmi morajo biti pojasnjeni v začetku ankete

Anketne vprašalnike lahko anketiranci dobijo v roke ali jih izpolnijo na spletnih straneh, oziroma v spletni učilnici. Pripravi Janino anketo s pomočjo računalniške tehnologije. Vprašanja lahko tudi spremeniš.

Poišči tudi sam na svetovnem spletu programe, ki podpirajo brezplačno izdelavo anketnih vprašalnikov.

<NAZAJ
>NAPREJ263/513