Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Poveži primer vprašanja z vrsto vprašanja.

2.

Anko je zanimalo, ob kateri uri gredo sošolci spat. Postavila jim je naslednje vprašanje.
Ob kateri uri greš spat?
Obkroži. a) ob 20.00 b) ob 21.00
Razmisli, ali je vprašanje pravilno oblikovala. Utemeljitev zapiši v zvezek.

3.

Izberi pravilne odgovore. Anketna vprašanja morajo biti:

4.

Luka je sošolce povprašal o njihovi telesni višini. Višino v centimetrih je zapisal v preglednico. Poglej podatke in utemelji, ali so pravilno zapisani za nadaljnjo obravnavo.

5.

Razišči, kateri izbirni predmet je na šoli najbolj obiskan med devetošolci. Opiši nekaj možnosti pridobivanja podatkov. Sestavi vprašanje, s pomočjo katerega bi pridobil podatke, ki jih potrebuješ.

<NAZAJ
>NAPREJ265/513