Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Označi kvadratek, s katerim najbolje opišeš svoje zadovoljstvo s šolsko malico.

Pri tem vprašanju anketiranec sporoči (oceni) zadovoljstvo o izbrani temi in izbere natanko eno možnost. Razpon lestvice za oceno je poljuben.

Odprta vprašanja

Zapiši, kaj po tvojem mnenju vsebuje zdrav zajtrk.

To vprašanje od anketiranca zahteva samostojni premislek in zapis. Pod gumbom poglej, kako uporabimo računalniško tehnologijo.

Na odprto vprašanje anketiranec samostojno zapiše odgovor ali mnenje.

Kaj običajno zajtrkuješ? Izbiraj med ponujenimi odgovori ali dopiši svojega.

Pri tem vprašanju anketiranec izbira med ponujenimi odgovori ali dopiše svoj odgovor. Poglej primer uporabe računalniške tehnologije.

V polodprtih vprašanjih anketiranec izbira med ponujenimi odgovori ali zapiše svoj odgovor, če ga ne najde med ponujenimi možnostmi.

<NAZAJ
>NAPREJ262/513