Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Za pridobivanje podatkov lahko uporabimo anketni vprašalnik (anketo). Anketni vprašalnik oblikujemo po načelu vljudnosti. Do anketiranca smo vljudni in nevsiljivi.

Na začetku vprašalnika anketirancu vedno pojasnimo namen ankete in za kakšne namene bomo uporabili zbrane podatke. To načelo imenujemo načelo informiranosti.

Za anketiranca je najpreprostejše, če je vprašalnik anonimen. To načelo imenujemo načelo anonimnosti. Spol in starost vključimo le, če sta pojma predmet raziskave.

Mogoče se nam bo zgodilo, da nekdo ne bo želel izpolniti vprašalnika. Njegovo odločitev spoštujemo in ga ne silimo k izpolnjevanju ankete.

Anketar in anketiranec morata vprašanja razumeti na enak način. To zahteva načelo nedvoumnosti. Morebitne nove ali neznane pojme pojasnimo na začetku vprašalnika.

Anketni vprašalnik vsebuje zaprta in odprta vprašanja.
V zaprtem vprašanju anketiranec izbere en odgovor (izbirno vprašanje z enim odgovorom) ali več vnaprej ponujenih odgovorov (izbirno vprašanje z več odgovori). V odprtem vprašanju anketiranec samostojno odgovarja ali zapiše lastno mnenje. Polodprto vprašanje ima pripravljene možnosti za izbiro ali možnost dopisa odgovora. Poglej naslednje primere.

1. Katero knjigo si nazadnje prebral? Obkroži odgovor. (Polodprto vprašanje)
a) Hobit     b) Mali princ     c) Drugo:__________________

2. Ali obiskuješ čebelarski krožek? Obkroži. (Zaprto vprašanje)

Da    Ne

3. Zapiši kraje, v katerih si že letoval. (Odprto vprašanje)

Z različnimi vprašanji pridobivamo številske, opisne in vrstne podatke.

Vprašanja izbiramo tudi glede na načrtovano obdelavo podatkov. Primerna so vprašanja s številskimi odgovori, saj lahko izračunamo nekatere statistične vrednosti. Pri zbranih opisnih podatkih nas največkrat zanimajo najbolj pogosti podatki. Oceno zadovoljstva lahko pridobimo z ocenjevalnimi lestvicami. Anketiranec označi zadovoljstvo na primerni lestvici. Poglej primer vprašanja.

4. Oceni gradivo, ki si ga pravkar prebral. Ocena $1$ pomeni, da je gradivo zelo slabo, ocena $5$ pomeni, da je gradivo odlično.

$1           2           3           4          5$

Anketni vprašalnik lahko pripravimo tudi z računalniško tehnologijo. Pri tem morajo biti anketiranci seznanjeni z mestom na spletu, kjer je anketa dosegljiva. Poglej primer. 

<NAZAJ
>NAPREJ264/513