Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Aritmetična sredina

Babica je vnuke za uspešen zaključek šolskega leta nagradila z denarjem. Znesek je odvisen od višine zaključenih ocen pri posameznih predmetih. Poglej stolpčni prikaz. Tudi dedek je nagradil vnuke. Vsak vnuk je prejel enak znesek. Kolika je dedkova nagrada, če je skupna vsota denarja, ki ga je razdelil dedek, enaka skupni vsoti denarja, ki ga je razdelila babica? Prikaži višino dedkove nagrade s stolpci.

Aritmetična sredina ali povprečje je mera srednje vrednosti. Aritmetično sredino lahko določimo le številskim podatkom. Izračunamo jo kot količnik vsote vseh podatkov s številom podatkov.

Zgled

Ožbej je v preglednico za vsak dan v tednu zapisal, koliko časa je tekel. Izračunaj, koliko časa na dan povprečno teče Ožbej.

Ožbej v povprečju vsak dan teče 42 minut.

Pri računanju aritmetične sredine upoštevamo tudi podatek z vrednostjo $0$, oziroma podatke, ki se ponovijo.

Zgled

Aritmetično sredino lahko izračunamo z računalniško preglednico. Uporabimo ustrezen ukaz in želene podatke. Poglej primer določanja povprečnega števila točk na nacionalnem preverjanju znanja za $9$. razred neke šole.

Zgled

Dopolni.

$(2,9+6,13+$ 1,47 $):3=3,5$
<NAZAJ
>NAPREJ268/513