Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Aritmetična sredina, mediana in modus so merila za srednje vrednosti. V preglednici je zapisana vrsta podatkov, s katerimi lahko določimo posamezno srednjo vrednost.

Aritmetična sredina je količnik vsote podatkov s številom podatkov. Poglej primer računanja povprečne višine fantov v nekem razredu.

Modus ali gostiščnica je podatek, ki se v naboru nekih podatkov najpogosteje pojavi. Število pojavitev je frekvenca. Modus označimo $M_o$. Nabor podatkov ima lahko tudi več modusov ali nobenega. Poglej primer, v katerem je modus mesec rojstva za učence neke šole.


Modus danih podatkov sta števili $18$ in $23$.

Mediana ali središčnica je podatek, ki je v sredini urejenih podatkov. Podatke uredimo od najmanjšega do največjega. Mediano označimo z $M_e$. Za liho število podatkov je mediana srednji podatek. Za sodo število podatkov je mediana aritmetična sredina srednjih dveh podatkov. Polovica podatkov je manjših od mediane, polovica podatkov je večjih od mediane.

Poglej primer, kjer je učiteljica določila mediano dosežkov pri preizkusu znanja.

Katero srednjo vrednost izberemo in določamo, je odvisno od vrste podatkov in od tega, kaj želimo ugotoviti.

Spremenjeni podatki lahko precej vplivajo na vrednosti aritmetične sredine, ne pa tudi na vrednost mediane. Poglej primer. Na črtico izmenično povleci eno izmed zadnjih dveh največjih števil.

<NAZAJ
>NAPREJ271/513