Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Modus

Lara vsakodnevno beleži število in barvo avtomobilov, ki peljejo mimo hiše, kjer stanuje. Predvideva, da bo naštela največ belih avtomobilov. Poglej preglednico in opiši, kaj ugotoviš. Med katero vrsto podatkov spada barva avtomobila?

Modus ali gostiščnica je mera srednje vrednosti. Modus je podatek, ki se med pridobljenimi podatki največkrat pojavi. Označimo ga z $M_o$. Modus lahko določimo tako za opisne, vrstne in številske podatke. Število pojavitev podatka je frekvenca.

Zgled

Zapisane so Majine ocene v enem šolskem letu. Zapiši modus Majinih ocen.
$3,2,1,4,3,5,3,2,3,5,3,2,2,3,5,3,4,1,2$

$M_o=$ 3

Zgled

Prikazano je število učencev, ki se ukvarjajo z nekaterimi športi. Povleci krožec s puščico na kvadratek v legendi, ki je modus prikazanih športov.

Zgled

Določi modus podatkom iz preglednice.

Zgled

Določi modus števila točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja. Uporabi računalniško preglednico, saj je v tem primeru modus številski podatek.

V naboru podatkov je lahko en modus, več modusov ali nobeden.

<NAZAJ
>NAPREJ269/513