Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

V preglednici so zapisane plače zaposlenih v podjetju A. Določi povprečno plačo, modus in mediano. Kaj lahko poveš o plačah zaposlenih v tem podjetju? Pri računanju srednjih vrednosti si pomagaj z računalniško preglednico.

8.

Prikaz prikazuje delež učencev, ki so prebrali določeno število knjig. V raziskavi je sodelovalo $50$ učencev. Dopolni prazna polja.

a) V povprečju je vsak učenec prebral 3,1 knjige.

b) Modus danih podatkov so 4   knjige.

c) Mediana danih podatkov so 4   knjige.

9.

Manca je enkrat na teden tekla na bližnji hrib. Čas teka je predstavila s stolpčnim prikazom. Dopolni prazna polja. 

a) Najhitreje je tekla 13 . teden.
b) Manca je v povprečju na teden tekla 22 minut.
c) Največkrat je za tek potrebovala 23 minut. Omenjeni podatek je modus   Mančinih tekov.
č) Za tek je Manca (vpiši z besedo kolikokrat) šestkrat potrebovala več kot $22$ minut.
10.

Izračunaj povprečno število prebivalcev na kvadratni kilometer v Sloveniji. Podatke poišči na svetovnem spletu.

<NAZAJ
>NAPREJ273/513