Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Mediana

Razvrsti števila $9,2,3,6,5,8,2$ od najmanjšega do največjega. Katero število je na sredini vseh podatkov?

Mediana ali središčnica je mera srednje vrednosti. Mediano lahko določimo številskim podatkom in vrstnim podatkom. Podatki so urejeni od najmanjšega do največjega. Mediano označimo z $M_e$.

Zdaj prav tako v zvezek določi mediano števil $9,2,3,6,5,8$.

Za liho število podatkov je mediana osrednji podatek. Za sodo število podatkov je mediana aritmetična sredina srednjih dveh podatkov. Ker je mediana osrednji podatek, je polovica podatkov manjših, polovica podatkov pa večjih od mediane.

Zgled

Podatkom $6,8,27,29,18,56,23,14,27,15$ določi mediano. Dopolni s številkami.

$($ 18 $+$ 23 $):$ 2 $=$ 20,5

Zgled

Luka in Maja določata mediano za podatke $10,2,4,15,13,15,$
$18,20$. Primerjaj postopka in opiši ugotovitve.

Mediana je osrednja vrednost, zato spremembe podatkov nad ali pod mediano ne vplivajo na vrednost mediane.

Zgled

Določi mediano števila točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja. Uporabi računalniško preglednico.

Zgled

Anja je v preglednico zapisala število prebranih knjig, ki so jih prebrali njeni sošolci. Določi mediano.

<NAZAJ
>NAPREJ270/513