Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
21.

Premer lonca na sliki je $38\;{\rm cm}$. Višina lonca je $3,\!2\;{\rm dm}$. Izračunaj zunanjo površino lonca brez ročajev. Računaj s $\pi\doteq 3,\!14$.

22.

Polmer valja zapišemo z izrazom s spremenljivko $2a$, višino valja z izrazom s spremenljivko $6a$. Izberi površino valja, zapisano s spremenljivko $a$.

23.

Zapiši formulo za površino enakostraničnega valja v odvisnosti od višine valja.

24.
25.

Razmisli, ali naslednja trditev drži. Utemelji svoj odgovor.

Ploščina plašča enakostraničnega valja je štirikrat večja od ploščine osnovne ploskve enakostraničnega valja.

Drži. Ne drži.
26.
27.

Višina valja je enaka obsegu osnovne ploskve. Ploščina plašča valja je $570 \;{\rm cm^2}$. Izračunaj površino valja (rezultat zaokroži na kvadratni centimeter natančno). Računaj s $\pi \doteq 3,\!14$.

28.

Kocki z robom $a= 10\;{\rm dm}$ včrtamo največji možni valj. Izračunaj površino nastalega valja. Izrazi površino valja z robom kocke.

29.

Primerjamo površini dveh enakostraničnih valjev z enako višino. Drugi enakostranični valj ima $3$-krat daljši polmer.

Drugi enakostranični valj ima zato 9 -krat večjo površino.
<NAZAJ
>NAPREJ444/513