Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Lara zvije v valj  pravokotni list papirja z dolžino stranic $12\;{\rm cm}$ in $7\;{\rm cm }$. List v valj zvije tako, da zlepi nasprotni stranici pravokotnika. Izreže še osnovni ploskvi. Izračunaj površino Larinega valja. Računaj s $\pi \doteq 3,\!14$.

Zgled

Spreminjaj višino ali polmer valja. Za vsaki izbrani vrednosti izračunaj točno površino valja.

a) Razišči, kako se spreminja površina valja pri enakem polmeru, če višino valja dvakrat, trikrat ... povečamo ali zmanjšamo.

b) Razišči, kako se spreminja površina valja pri enaki višini, če polmer valja dvakrat, trikrat ... povečamo ali zmanjšamo.

Zgled

Izberi vsaj tri telesa valjaste oblike. Izmeri potrebne podatke in izračunaj površino telesa. Računaj s $\pi \doteq 3,14$.

Zgled

Površina valja je $304\pi \;{\rm m^2}$, ploščina plašča je $176\pi\;{\rm m^2}$. Izračunaj višino valja.

<NAZAJ
>NAPREJ437/513