Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.

Fantje streljajo balone. Vsak dobi toliko točk, kot je vsota števil na balonih, ki jih zadene. Prvi fant tako dobi $1$ točko, drugi $1$, tretji $2$ ... Klikni na fante in opazuj. Koliko točk bi dobil dvajseti fant, če bi nadaljevali s streljanjem na enak način in bi bili baloni zloženi ter oštevilčeni po enakem principu navzdol?

13.

Koliko petkotnikov določa $9$ točk na krožnici?

Nasvet: Raziskuj na spodnji sliki. Začni z eno točko na krožnici, nato z dvema ... Tabelo prepiši v zvezek, jo izpolni in natančno opazuj.

število točk na krožnici
1
2
3
4
5
6
število daljic            
število trikotnikov            
število štirikotnikov            
število petkotnikov            
število šestkotnikov            
število sedemkotnikov            


<NAZAJ
>NAPREJ114/661