Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
15.

Mojca se je odločila za majhno raziskovalno nalogo. Zanima jo, ali je telesna višina njenih sošolk povezana s številko obuval. Sedem deklet je prosila za podatke in jih zapisala v preglednico.
višina (cm)
$150$
$183$
$162$
$176$
$156$
$165$
$180$
velikost noge
$36$
$40$ $37$
$39$
$37$
$38$
$40$

Za reševanje naloge najprej uporabi zvezek. Podatke uredi po velikosti glede na višino, nato si  pripravi koordinatni sistem s primerno izbranimi enotami. Podatke prikaži s točkami in razmisli, ali bi se jih dalo prikazati s premico.

Nato uporabi računalniški program in znova prikaži podatke. Uporabi ukaz, ki določi prilegajočo se premico, zapiši si njeno enačbo. Enkrat vzemi vse podatke, drugič manj. 

16.

Določi družino linearnih funkcij tako, da bodo grafi potekali skozi točko $A(4,-3)$.

17.

Meta si je ogledala povezavo med višino sošolcev in velikostjo njihovih obuval. Podatke je prikazala s pomočjo računalniškega programa in nato z ustreznim ukazom določila enačbo prilegajoče se premice: $g(x)=0.21x+3.9$, kjer je $x$ višina v centimetrih, $f(x)$ pa velikost obuvala.

Najmanjši sošolec meri $164$ centimetrov, največji pa $187$ centimetrov. Oceni velikosti obuval za vse fante iz njenega razreda. 

Oceni višino sošolca, ki ima nogo velikosti $40$.

18.
<NAZAJ
>NAPREJ575/661