Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Oglej si, kako lahko sestavimo graf funkcije, ki je periodična.

Primeri

1. Osnovna perioda funkcije je $\frac{1}{3}$. Katera izmed števil so periode iste funkcije? Vpiši da oziroma ne.

$1$ da        $2$ da       $1,5$ ne        $1,2$ ne        $3$  da
2. Osnovna perioda funkcije $f$ je $\omega _0=0,5$. Dopolni tabelo.
$x$
$-2$
$-1$
$0$
$1$
$2$
$3$
$4$
$5$
$6$
$f(x)$
  2   2 $2$
  2   2   2   2   2   2

3. Ali iz podatka $f(-1)=f(1)$ lahko sklepamo, da je $f$ periodična funkcija s periodo $2$?

4. Nariši primer grafa periodične funkcije $f$
a) z osnovno periodo $2$, zalogo vrednosti ${\cal Z}_f=\lbrack -2,2 \rbrack$ in eno izmed ničel $x_0=2$.
b) z osnovno periodo $1$, ki je hkrati liha funkcija.

5. Za zaključek povežimo pojem periodičnosti s funkcijama sinus in kosinus.
a) Utemelji, zakaj sta funkciji sinus in kosinus periodični.
b) Kakšna je njuna osnovna perioda?
c) Kaj lahko zato povemo o njunih grafih, še preden ju narišemo?

Funkciji sinus in kosinus sta periodični funkciji z osnovno periodo $\omega_0=2\pi$.

<NAZAJ
>NAPREJ14/610