Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vsota in razlika polinomov

Seštejmo in odštejmo polinoma $p(x)$ in $q(x)$. Dopolni.
$p(x)=2x^4+3x^3-6x^2+1$
$q(x)=4x^4+x^3+6x-9$

$p(x)+q(x)=2x^4+3x^3-6x^2+1+4x^4+x^3+6x-9$
$p(x)+q(x)=$ 6 $x^4+$ 4 $x^3-$ 6 $x^2+$ 6 $x-$ 8
$p(x)-q(x)=2x^4+3x^3-6x^2+1-\textbf{(}4x^4+x^3+6x-9\textbf{)}$
$p(x)-q(x)=$ -2 $x^4+$ 2 $x^3-$ 6 $x^2-$ 6 $x+$ 10

Označi pravilne trditve.

Razloži, zakaj je vsota dveh polinomov polinom.

Vsota polinomov $p(x)$ in $q(x)$ je polinom.
Polinoma seštejemo tako, da seštejemo člene istih stopenj.

Razlika polinomov $p(x)$ in $q(x)$ je polinom.
Polinoma odštejemo tako, da odštejemo člene istih stopenj.

Zgled

Zapiši polinoma $p(x)+q(x)$ in $p(x)-q(x)$. Zapiši še stopnje polinomov $p(x)$, $q(x)$, $p(x)+q(x)$ in $p(x)-q(x)$ in jih medsebojno primerjaj.
a) $p(x)=2x^3-6x+5$, $q(x)=4x^3+x^2$
b) $p(x)=-5x^4-2x+5$, $q(x)=5x^4+7x^3+2x^2$
c) $p(x)=4x^4+x^3-2x+1$, $q(x)=2x^3+x+1$

Označi pravilne trditve glede vsote in razlike dveh polinomov.

Zgled

Dana sta polinoma $p(x)$ in $q(x)$. Zapiši takšen polinom $r(x)$, da bo polinom $q(x)+r(x)$ enak polinomu $p(x)$.

$p(x)=x^3-4x^2+5x-2$
$q(x)=3x^4+5x^3+7x^2-6x+9$

<NAZAJ
>NAPREJ346/610