Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
11.

Zapiši polinom četrte stopnje z realnimi koeficienti, če veš, da je soda funkcija, katere graf seka ordinatno os v točki $(0,3)$, abscisne pa se dotika v točki $(2,0)$.

12.

Neki matematik je ugotovil, da je temperaturo v letu $2013$ v mestu Rolinom opisal polinom. Temperatura $T$, merjena v $\rm{^\circ C}$, se je v odvisnosti od časa $m$, merjenega v mesecih ($m \in [0,12]$), spreminjala po predpisu:

$$T(m)=-0,1m^3+1,47m^2-3,91m-2,08$$

a) V katerem mesecu je bila dosežena najvišja temperatura?
b) V katerem mesecu je bila dosežena najnižja temperatura?
c) V katerih dveh mesecih so se temperature gibale okrog $0\,\rm{^\circ C}$?

13.

Tabela prikazuje višino ptiča v odvisnosti od časa.
 Čas($\rm{s}$) Višina ($\rm{m}$)
 
 $0,1$  $11,7$  
 $0,3$  $18,1$
 $0,6$  $25,0$
 $1,3$  $26,5$
 $1,8$  $22,6$
 $2,3$  $17,8$
 $2,9$  $13,9$
 $3,4$  $12,6$
 $3,7$  $14,6$
 $4,2$  $19,1$
 $4,5$  $22,4$
 $4,9$  $21,8$
 $5,3$  $18,7$
 $5,7$  $6,3$

Z računalniškim programom poišči predpis polinoma četrte stopnje, katerega graf se najbolje prilega točkam iz tabele. Iz dobljenega predpisa oceni:

a) začetno višino ptiča,
b) višino ptiča ob koncu četrte sekunde,
c) čas, po katerem je ptič na višini $0\,\rm{m}$.

<NAZAJ
>NAPREJ407/610