Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Na eno decimalko natančno izračunaj ničlo polinoma $p(x)=-x^3+2x+10$.

7.

Na dve decimalki natančno izračunaj ničlo polinoma $p(x)=x^3-7x^2+14x-5$.

8.

Na eno decimalko natančno izračunaj ničle polinoma $p(x)=-x^3+3x^2-x-1,3$.

9.

V enem izmed programov za delo s preglednicami izdelaj program za računanje približne vrednosti ničle. Npr: 

Na štiri mesta natančno izračunaj ničlo polinoma $p(x)=x^3+x-9$.

10.

Metodo bisekcije lahko uporabimo tudi za računanje korenov realnih števil.
• Najprej poiščemo polinom, katerega ničla je dani koren.
• Nato z metodo bisekcije določimo približek za ničlo.

Na decimalko natančno izračunaj:

a) $\sqrt{2}$ (upoštevaj, da je ničla npr. polinoma $p(x)=x^2-2$),

b) $\sqrt{5}$,

c) $\sqrt[3]{2}$.

11.

Metodo bisekcije uporabljamo za iskanje realnih ničel polinoma. Lahko pa jo uporabimo tudi za iskanje ničel drugih zveznih funkcij. Postopek je enak.

a) Poišči realno ničlo funkcije $f(x)=\log_2x+x-4$ na dve decimalki natančno.

b) Reši enačbo $e^x+x=7$. Rešitev zapiši na dve decimalki natančno.

<NAZAJ
>NAPREJ428/610