Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Absolutna in nasprotna vrednost

Zavoj moke, na katerem piše $1\,\rm{kg}$, lahko tehta tudi nekoliko več ali pa nekoliko manj. Da gre zavoj v prodajo, odmik ne sme biti večji od  $50\,\rm{g}$. Stehtaj zavoje, nato pa tiste, ki ustrezajo predpisu, postavi na zgornjo polico, neustrezne pa na spodnjo polico. Kateri zavoj ima največji (najmanjši) odmik od predpisane mase? Kako zapišemo odmik nad ali pod predpisano maso zavoja moke?

Pri različnih meritvah nas pogosto zanima odmik ali odstopanje od določene vrednosti. V tej enoti se bomo naučili, kako nam pri razumevanju odstopanja lahko pomaga absolutna vrednost.

Ponovitev

1. Uredi zaporedje slik tako, da bo prikazan pravilen odnos med številskimi množicami.


2. Preberi dana števila in jih upodobi na številski premici. Številsko premico nariši v zvezek, enota naj bo $1\;\rm{cm}$.

$-3;\;-11;\;\frac{5}{2};\;0;\;-8˙25;\;3˙5;\;6˙25$ in $8˙75$

<NAZAJ
>NAPREJ16/540