Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pitagorov izrek v koordinatnem sistemu

Oglej si fotografije in opiši kaj prikazujejo.

Razdalje med točkami v ravnini lahko izmerimo ali pa izračunamo. Če želimo razdaljo med dvema točkama v ravnini izračunati, potrebujemo podatek o točni legi točk. Točno lego nam povedo koordinate v mreži ali v koordinatnem sistemu. V nadaljevanju boš računal razdaljo med točkami v koordinatnem sistemu in obsege ter ploščine likov, ki jih določajo točke v koordinatnem sistemu.

Ponovitev

1. Poimenuj dele pravokotnega koordinatnega sistema tako, da premakneš zapise v pravokotnike.

2. V koordinatnem sistemu prikaži točke $A(-1,-2)$, $B(3,-2)$, $C(3,2)$ in $D(-1,2)$. Poimenuj lik $ABCD$ in izračunaj njegov obseg.

<NAZAJ
>NAPREJ474/540