Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Diagonale in koti večkotnika

Samo je bil na srečanju družinskih članov. Ker se udeleženci srečanja že dolgo niso videli, se je vsak rokoval z vsakim. Po srečanju je Sama zanimalo, koliko je bilo vseh rokovanj na srečanju. Z računalniškim programom je narisal spodnjo sliko. Opiši, kaj slika prikazuje.

Večkotniki so liki. Poznaš lastnosti večkotnika. V nadaljevanju boš spoznal nekaj pomembnih lastnosti diagonal in kotov večkotnika.

Ponovitev

1. Vpiši številko, da bo trditev pravilna.

Luka je narisal pravokotnik in vse njegove diagonale. Narisal je 6 daljic.

2. V kvadrat $ABCD$ smo načrtali enakostranični trikotnik $ABE$. Izračunaj velikost kota med diagonalo kvadrata $AC$ in stranico trikotnika $AE$.

 


3. Dopolni trditve za poljubno oglišče večkotnika.

Večkotnik
  $3$   $4$   $5$   $6$
 $15$    $n$
Število sosednjih oglišč
  2   2   2   2   2   2
Število nesosednjih oglišč
  0   1   2
  3   12   n-3
<NAZAJ
>NAPREJ265/540