Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lastnosti kvadra

Marko s tremi enotskimi kockami sestavlja telesa. Dve kocki se vedno dotikata po celotni mejni ploskvi. Koliko različnih teles lahko sestavi? Katero izmed teles znaš poimenovati?

S sošolcem naštejta telesa v okolici, ki imajo obliko kvadra.

 

V nadaljevanju boš ponovil in utrdil svoje znanje o oglatem geometrijskem telesu, kvadru. Uporabljal boš Pitagorov izrek in računal dolžine ploskovnih in telesnih diagonal v kvadru.

Ponovitev

1. V zvezek nariši kvader v poševni projekciji. Na sliki označi dolžino, širino in višino kvadra.

2. Pravokotnik je $9\,{\rm cm}$ dolg in $12\,{\rm cm}$ širok. Kako dolga je njegova diagonala?

3. Premikaj spodnje točke in opiši kvader. Dopolni besedilo. Števila vpisuj s številkami.

Kvader ima 6 mejnih ploskev, 12 robov in 8 oglišč. Mejne ploskve kvadra so pravokotniki . Kvader, ki ima vse robove enako dolge, imenujemo kocka .
<NAZAJ
>NAPREJ506/540