Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prostornina kvadra

Manjše enotske kvadre zlagamo v večji kvader. Razsežnosti večjega kvadra so vedno enake, s premikanjem točk na drsnikih pa lahko spreminjaš razsežnosti enotskih kvadrov. V večji kvader zlagaj enotske kvadre po navodilih v spodnji preglednici. Vpiši število enotskih kvadrov v večjem kvadru. Zakaj se spreminja število enotskih kvadrov?

  $A$  $B$  $C$
 Število enotskih kvadrov
Primer $1$
 $1$  $1$  $2$            2
Primer $2$
 $3$  $2$  $4$            24
Primer $3$
 $4$  $5$  $6$            120
Primer $4$
 $8$  $5$  $10$            400

Poznaš lastnosti kvadra. Veš, da vsako telo zavzema prostor. V nadaljevanju se boš naučil izračunati prostornino kvadra.

Ponovitev

1. Pretvori.

$34\,{\rm cm^3}=$ 34000 ${\rm mm^3}$
         $0,8\,{\rm dm^3}=$ 800 ${\rm ml}$
$50\,{\rm dm^3}=$ 0,5 ${\rm hl}$          $2\,000\,{\rm cm^3}=$ 2 ${\rm dm^3}$
$7\,{\rm m^3}\,15\,{\rm dm^3}=$ 7015 ${\rm dm^3}$          $67\,{\rm mm^3}=$ 0.067 ${\rm cm^3}$

2. V kateri posodi je najmanj vode? Vpiši številko posode.

Najmanj vode je v posodi 3 .
<NAZAJ
>NAPREJ523/540