Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premo sorazmerje in odstotki

Poglej album s fotografijami. Opaziš kaj skupnega na fotografijah?

Veš, da delež celote lahko zapišemo z ulomki ali z odstotki. Sprememba osnove pomeni tudi spremembo deleža. V nadaljevanju boš spoznal, da so tudi spremembe, zapisane z odstotki, premo sorazmerne.

Ponovitev

1. Deleže, zapisane z ulomki, poveži z zapisi v odstotkih.

2. Vsak delež, zapisan z decimalno številko, zapiši z odstotki. Delež, zapisan z odstotki, zapiši z decimalno številko.

Decimalna števila
$0,18$
$1,05$
0,44
0,123
$0,005$
Odstotek
18
105
 $44$
$12,3$
  0,5

3. Rok je v knjigi z $250$ stranmi prebral $150$ strani. Delež prebrane knjige zapiši z okrajšanim ulomkom in decimalno številko.

Rok je že prebral
3
5
oziroma 60 $\rm{\%}$ knjige.
<NAZAJ
>NAPREJ326/540