Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kvadriranje

Zapisane so različne potence. Večina potenc ima neko skupno lastnost. Ugotovi lastnost in vsako potenco s to lastnostjo povleci v pripravljeno polje.

Morda že veš, da je potenciranje s stopnjo $2$ kvadriranje, potenciranje s stopnjo $3$ je kubiranje. V nadaljevanju se boš naučil precej zanimivega o kvadriranju. Izvedel boš, kaj so popolni kvadrati, računal boš vrednosti številskih izrazov pa še kaj.

Ponovitev

1. Potenci zapiši kot produkt enakih faktorjev.

$7^2=$ 7 $\cdot$ 7                  $a^2=$ a $\cdot$ a

2. Izraze povleci na ustrezna mesta.

3. Dopolni.

$2^2=$ 4         $-2^2=$ -4         $(-2)^2=$ 4        $-(-2)^2=$ -4

4. Pravilne enakosti označi s P, nepravilne pa z N.

$(6\cdot 3)^2=6^2 \cdot 3^2$ P               $(6 : 3)^2=6^2 : 3^2$ P

$(6 + 3)^2=6^2 + 3^2$ N           $(6 - 3)^2=6^2 - 3^2$ N

2. Izračunaj ploščino kvadrata s stranico $a=5\, \rm{cm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ141/540