Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enakokraki trikotnik

Pravokotni trikotnik $ABC$ prezrcali čez premico $p$. Opiši nastali lik.

Lastnosti enakokrakega trikotnika že poznaš. V enakokrakem trikotniku lahko poiščeš pravokotni trikotnik, za katerega uporabiš Pitagorov izrek. Računal boš dolžine stranic enakokrakega trikotnika, dolžino višine na osnovnico in obseg ter ploščino enakokrakega trikotnika.

Ponovitev

1. Poimenuj stranice enakokrakega trikotnika.

krak

 
krak
 
osnovnica
 

2. V zvezek načrtaj enakokraki trikotnik z osnovnico $c=4\,\rm{cm}$ in krakom $a=6\,\rm{cm}$.

3. Dan je enakokraki trikotnik z osnovnico $c=6\,\rm{cm}$, krakom $a=5\,\rm{cm}$ in višino na osnovnico $v_c=4\,\rm{cm}$. Obseg enakokrakega trikotnika je 16 $\rm{cm}$. Velikost ploščine je 12 $\rm{cm^2}$. 
<NAZAJ
>NAPREJ441/540