Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premo sorazmerje

Luka je kvadratom z različno dolžino stranic računal obseg in ploščino. Pomagaj mu dopolniti preglednico s podatki. Graf odvisnosti nariši v zvezek.

Dolžina stranice $[\rm{cm}]$
 $1$
 $2$
  $3$
  $4$
  $5$
Obseg $[\rm{cm}]$
4
8
12
16
20
Ploščina $[\rm{cm}^2]$
1
4
9
16
25

Opiši, kako se spreminjata obseg in ploščina, če se dolžina stranice dvakrat, trikrat, štirikrat poveča. Opiši ugotovitve.

Veš, da so količine lahko med seboj odvisne. V nadaljevanju boš spoznal poseben primer odvisnosti, premo sorazmerje

Ponovitev

1. Mija je za $5$ smučarskih vozovnic plačala $120\ \rm{€}$. Dopolni zapis za izračun cene ene vozovnice.

120 $\rm{€}$ $:$ 5 = 24 $\rm{€}$

2. Dopolni prazno polje, da bo veljala enakost.

$9\ :\ 15\ =$
3
$5$
 

3. Za potrebe podjetja kupijo $12$ enakih telefonov. Cena telefona je $110\ \rm{€}$.

Znesek za vse telefone je 1320 $\rm{€}$.

4. Za $18$ enakih USB ključev plačamo $201,60\ \rm{€}$.

Vpiši znesek s stotini. Trije enaki USB ključi stanejo 33,60 $\rm{€}$.

5. Izberi medsebojno odvisne količine.

<NAZAJ
>NAPREJ309/540