Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pitagorov izrek v enakokrakem trapezu

Mihec je različno dolge barvne trakove polagal drugega nad drugim. Starejši brat Luka je v sestavljanki prepoznal geometrijski lik. Ga prepoznaš tudi ti?

Tudi v enakokrakem trapezu lahko uporabimo Pitagorov izrek. V nadaljevanju se boš naučil, kako poiskati pravokotni trikotnik v enakokrakem trapezu in zapisati Pitagorov izrek. Računal boš dolžino diagonale, višino trapeza pa še kaj več.

Ponovitev

1. Poimenuj stranice enakokrakega trapeza.

 
$a$ - osnovnica ;  $b$ - krak ;  $c$ - osnovnica

2. Poglej sliko enakokrakega trapeza z dolžinama osnovnic $a=5\,\rm{cm}$ in $c= 3\,\rm{cm}$, krakom z dolžino $b=3,5\,\rm{cm}$ in z dolžino višine $v=3,4\,\rm{cm}$. Poimenuj daljico $EF$ in izračunaj njeno dolžino. Izračunaj obseg in ploščino enakokrakega trapeza.

3. Načrtaj enakokraki trapez s podatki $a=6\,{\rm cm}$, $b=4\,{\rm cm}$ in $e=5\,{\rm cm}$. Pomagaj si s skico, ki jo pred načrtovanjem izključi.

 

4. V enakokrakem trapezu sta notranja kota ob isti osnovnici skladna.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ460/540