Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Krožni izsek

Ugotovi, kateri matematični pojem je prikazan na naslednjih fotografijah.

Seveda lahko na fotografijah opazimo prikaz različnih matematičnih pojmov. Prav vsaka fotografija pa je lahko primer dela kroga, krožnega izseka. Znaš že izračunati dolžino krožnega loka. Naučil se boš izračunati še ploščino krožnega izseka.

Ponovitev

1. V zvezek na eni sliki nariši:
a) vse točke, ki so od točke $S$ oddaljene $3\;\rm cm$ ali manj;

b) središčni kot $\alpha=80^{\circ}$;
c) z barvo poudari krožni lok, ki pripada središčnemu kotu $\alpha$.

2. Ustrezno poveži.

3. Izračunaj obseg in ploščino kroga s premerom $6\;\rm cm$. Izračunaj dolžino krožnega loka za središčni kot $80^{\circ}$. Računaj s $\pi \doteq 3,14$.

4. Dolžina krožnega loka je $l=\pi \; \rm{cm}$, velikost pripadajočega središčnega kota je $20^{\circ}$.

Dolžina polmera kroga je 9 $\rm cm$.
<NAZAJ
>NAPREJ406/540