Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odvisnost in ponazarjanje količin

Jaka je s škripcem dvigoval lesen zabojnik. Izmeri čas dvigovanja zabojnika na polico. Čas zapiši v sekundah. Katere količine zaslediš v tej nalogi?

Čas, masa, razdalja so količine. Količine merimo. Izmerjene vrednosti zapišemo z merskim številom in mersko enoto. Nekatere količine merimo tako, da jih preštejemo. Število učencev v razredu bomo prešteli.

V nadaljevanju boš spoznal, da sprememba velikosti ene količine lahko povzroči spremembo velikosti druge količine. To odvisnost med količinama boš zapisal na različne načine.

Ponovitev

1. Prikazan je dobiček od prodaje izdelkov v lanskem letu po posameznih mesecih. 
Katere mesece je dobiček presegal $80\,000 \rm\ {€}$? Katere mesece je bil dobiček med $120\,000 \rm\ {€}$ in $140\,000 \rm\ {€}$? Ali je dobiček v posameznem mesecu presegel $150\,000 \rm\ {€}$?

2. Postavi točke $A(0,2), B(-4,-1), C(-3,3), D(3,-2)$ na ustrezna mesta v koordinatnem sistemu.

<NAZAJ
>NAPREJ301/540