Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje racionalnih števil

Jure spretno računa. Povezuje računski operaciji seštevanja in množenja. Poglej primere in opiši postopke računanja.

Na številski premici je prikazal seštevanje enakih členov. Ali lahko tudi v tem primeru množi?

S številske premice preberi vrednost produktov $2\cdot3=$ 6 in $4\cdot(-2)=$ -8 .

V nadaljevanju se boš naučil množiti racionalna števila.

Ponovitev

1. Izračunaj. Ulomki naj bodo okrajšani.

$4\cdot3=$ 12
$42\cdot25=$ 1050
$3,6\cdot12=$ 43,2
$0,6\cdot0,005=$ 0,003
$0,7\cdot53=$ 37,1  
$0,43\cdot4=$ 1,72  
$3\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=$ 1
2
5

$1\frac{2}{3}\cdot3\frac{3}{10}=$ 5
1
2

$2\frac{1}{4}\cdot1\frac{2}{3}=$ 3
3
4

$2\frac{3}{10}\cdot2\frac{6}{7}=$ 6
4
7

2. Označi, katera pravila veljajo za množenje naravnih števil.

3. Odpravi oklepaje. Predznaka $+$ ne zapisuj.

$-(-3)=$ 3
$-(+6)=$ -6
$-(-(-2,7))=$ -2,7
$-(-(-(-1,4)))=$ 1,4
<NAZAJ
>NAPREJ71/540