Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Spremenljivke. Izrazi

Številske izraze, zapisane na listkih, povleci v označeno polje. Opiši, katero lastnost imajo izrazi na preostalih listkih.

Številski izrazi povezujejo števila z računskimi operacijami. V izrazih s spremenljivko je ena ali več spremenljivk. Za vrednost spremenljivk lahko izbiramo različna števila. Izrazom s spremenljivko računamo vrednosti. V nadaljevanju pa izveš še veliko novega.

Ponovitev

1. Zapiši izraz, ki ustreza besedilu.

a) Razlika števila $5$ in spremenljivke $m$.        
5-m
b) Nasprotna vrednost spremenljivke $a$.
-a

2. V izrazih s spremenljivko lahko znak za množenje tudi izpustimo. Na tabli je zapisan izraz s spremenljivko $3\cdot 5 + 14\cdot a$. Izberi enakovredno zapisani izraz s spremenljivko.

3. Poveži enakovredne pare.

<NAZAJ
>NAPREJ178/540