Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Približki korenov

Maja mami pomaga pri pripravi kremnih rezin. Mama bi kremne rezine razrezala tako, da je zgornja, čokoladna plast rezine v obliki pravokotnika z dolžino $8\,\rm{cm}$ in širino $4\, \rm{cm}$. Maja želi kremne rezine razrezati tako, da bo zgornja, čokoladna plast v obliki kvadrata enake velikosti, kot je velikost pravokotnika. Začela je računati, kolikšna je dolžina stranice kvadrata z enako velikostjo ploskve, kot jo ima pravokotna čokoladna plast. Preoblikovanje kremne rezine lahko opazuješ na spodnjem prikazu.

Število $32$ ni popolni kvadrat. Zato Maja kvadratnega korena števila $32$ ne zna izračunati. Tako tudi ne pozna dolžine roba kvadratne kremne rezine. V nadaljevanju se boš naučil, kako računamo približke kvadratnih korenov nepopolnih kvadratov.

V nadaljevanju se boš naučil, kako računamo približke kvadratnih korenov nepopolnih kvadratov.

Ponovitev

1. Decimalne številke zaokroži na desetine (eno decimalko).

$82,53 \doteq $ 82,5             $13,27 \doteq$ 13,3             $22,35 \doteq$ 22,4

$0,251 \doteq $ 0,25             $38,97 \doteq$ 39,0             $99,69 \doteq$ 100,0

2. Decimalne številke zaokroži na stotine (dve decimalki).

$52,028 \doteq $ 52,03       $1,2917 \doteq$ 1,29           $65,355 \doteq$ 65,36

$0,189 \doteq $ 0,19           $2,099 \doteq$ 2,10             $99,995 \doteq$ 100,00

3. Dopolni.

$\sqrt{361}=$ 19 , ker je 19 $^2=$ 361

4. Koreni.

$\sqrt{0,25}=$ 0,5         $\sqrt{2,89}=$ 1,7          $\sqrt{0,0196}=$ 0,14

$\sqrt{360\,000}=$ 600    $\sqrt{14\,400}=$ 120      $\sqrt{1\,000\,000}=$ 1000

<NAZAJ
>NAPREJ159/540