Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Graf premo sorazmernih količin

V koordinatnem sistemu povleci točke na mesta $A(-4,-2),\ B(-3;-1,5),\ C(-2,-1),\ D(-1;-0,5),$
$E(1;0,5),
F(2,1),\ G(3;1,5),\ H(4,2)$. Izberi orodje za risanje premic. Skozi točke nariši premico. Izberi par točk na premici, pri katerih se prvi koordinati (abscisi) razlikujeta za $1$. Za koliko se razlikujeta drugi koordinati (ordinati) izbranih točk? Poskusi za več točk. Kaj ugotoviš? Opiši medsebojni odnos spremenljivk.

Veš, da je graf prikaz odvisnosti v koordinatnem sistemu. V nadaljevanju se boš naučil narisati graf premo sorazmernih količin. Risal boš v zvezek in uporabljal primerne računalniške programe.

Ponovitev

1. Za $3,4\ \rm{kg}$ jabolk plača gospa Tratnik $2,72\ \rm{€}$. Koliko plača gospa Mežnar za $3\ \rm{kg}$ enakih jabolk? Količini jabolk in znesek plačila sta premo sorazmerni. Številke vpiši na stotine natančno.

Gospa Mežnar bo za $3\ \rm{kg}$ enakih jabolk plačala 2,40 $\rm{€}$.

Koeficient premega sorazmerja je 0,80 .

Enačba premega sorazmerja je y $=$ 0,80 $\cdot$ x .

2. Točki $A$ in $B$ ležita na premici $p$. Točka $A$ ima koordinato $x=-2$. Točka $B$ ima koordinato $y=1,5$. Postavi točki na ustrezni mesti. Odčitaj manjkajoči koordinati.

<NAZAJ
>NAPREJ318/540