Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obseg kroga

Poglej naslednje fotografije. Razmisli, kaj je skupnega vsem fotografijam.

Poznaš razliko med krogom in krožnico. Opazuj okolico. Navedi nekaj primerov krogov. Krogi se razlikujejo glede na dolžino polmera. V nadaljevanju se boš naučil povezave med dolžino polmera in obsegom kroga.

Ponovitev

1. Poveži pare. 

2. Dopolni spodnje besedilo. Uporabi slovenska poimenovanja.

Lik, omejen s krožnico, je krog . Daljica s krajiščema na krožnici je tetiva . Najdaljša daljica s krajiščema na krožnici je premer kroga. Polmer kroga $r$ je razdalja od središča kroga do krožnice.
<NAZAJ
>NAPREJ380/540