Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Potence in izrazi

Na Majini kmetiji imajo štiri hleve. V vsakem hlevu so $4$ krave. Vsaka izmed krav ima štiri noge. Pomagaj Maji izračunati skupno število nog vseh krav. Opiši postopek. 

V nadaljevanju boš ponovil lastnosti potenc. Računal boš vrednosti potenc. Vrednosti potenc boš primerjal, urejal po velikosti, uporabljal računalo in še kaj.

Ponovitev

1. Zapiši manjkajoče število, da bo veljala enakost.

$2 \cdot 2 \cdot 2= $ 2 $^3$             $2 + 2 + 2= $ 3 $\cdot  2$             $3^2 = 3 \cdot$ 3

2. Razvrsti številske izraze iz desnega stolpca k enakovrednim številskim izrazom v levem stolpcu.

3. Pojme, povezane s potencami, povleci na ustrezna mesta.

<NAZAJ
>NAPREJ105/540