Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Graf obratno sorazmernih količin

V koordinatnem sistemu prikaži točke $A(1,18)$, $ B(2,9)$, $C(3,6)$, $ D(6,3)$, $ E(9,2)$, $ F(18,1)$. Izberi orodje za risanje krivulj. Skozi točke nariši krivuljo. Izračunaj zmnožek abscise in ordinate vsake točke. Ugotoviš kaj posebnega?

Graf premega sorazmerja je premica ali del premice. V nadaljevanju se boš naučil narisati graf obratno sorazmernih količin.

Ponovitev

1. Najem apartmaja stane dnevno $234\ \rm{€}$.

a) Na sedemdnevno smučanje se je najprej odpravljajo $9$ prijateljev. Vsak bi za najem apartmaja plačal 182 $\rm{€}$, če bi si znesek razdelili na enake dele.
b) Na smučanje je odšlo $6$ prijateljev. Vsak je plačal 273 $\rm{€}$.
c) Ker so trije ostali doma, je vsak plačal 50 $\rm{\%}$ več, kot če bi se smučanja udeležilo vseh $9$ prijateljev.

2. Janez za ogrevanje kupi $900\ \rm{kg}$ pelet. Dnevna poraba je povprečno $30\ \rm{kg}$ pelet.

a) S kupljeno količino palet se bo Janez ogreval 30 dni.
b) Če bo dnevno skuril $5\ \rm{kg}$ pelet manj, bo kupljena količina pelet zadostovala za 36 dni.
c) Pri porabi $25\ \rm{kg}$ pelet na dan bo za december in januar potreboval 1550 $\rm{kg}$ pelet.

3. Izberi enačbi obratnega sorazmerja.

<NAZAJ
>NAPREJ341/540