Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Številski izrazi z racionalnimi števili

Prepiši števila v zvezek. Med posamezna števila postavi znake za računske operacije tako, da boš izračunal zahtevane vrednosti številskih izrazov. Uporabiš lahko tudi oklepaje. Poskušaj rešiti vsak primer malo drugače.
$1$   $1$   $1$   $1= 1$
$2$   $2$   $2$   $2= 2$
$3$   $3$   $3$   $3 =3$  
$4$   $4$   $4$   $4  =4$

Nad črto so zapisana števila. Premakni znake za računske operacije tako, da izračunaš zahtevano vrednost številskega izraza.


Do sedaj si se naučil seštevati, odštevati, množiti in deliti racionalna števila. Svoje znanje boš nadgradil z računanjem vrednosti številskih izrazov z vsemi štirimi računskimi operacijami.

Ponovitev

1. Računsko operacijo, ki jo pri računanju vrednosti številskega izraza najprej opraviš, označi s številko $1$. Enakovredne računske operacije označi z enako številko.

1 deljenje
2 odštevanje
2 seštevanje
1 množenje

2. Izračunaj.

$-4+32=$ 28
$- 5,47+2,3 =$ -3,17
$-18-25=$ -43
$6,5 - 10,3 =$ -3,8
$12\cdot (-5)=$ -60
$-14\cdot(-3,4)=$ 47,6
$-455:5=$ -91
$-6,39:(-0,9)=$ 7,1

3. V zvezek izračunaj vrednosti številskih izrazov z naravnimi števili. Označi, kateri številski izrazi imajo vrednost $12$.

<NAZAJ
>NAPREJ86/540