Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obdelava podatkov

V trgovski verigi s čevlji so v prvi polovici leta opravili manjšo raziskavo. Zanimalo jih je, s katerih območji so kupci, ki kupujejo pri njih. V ta namen so vsakega kupca vprašali tudi po poštni številki. Zbrane podatke so prikazali s preglednico in točkovnim prikazom.
 
Poišči podatke o krajih z zapisanimi poštnimi številkami. Razmisli, na katerem območju Slovenije se lahko nahaja prodajalna. 

 

V prvem polletju je trgovine trgovske verige obiskalo 476 kupcev.
Kupci iz Podnanosa, Vipave in Ajdovščine predstavljajo (zaokroži na celi del) 85 $\rm{\%}$ vseh kupcev.

V nadaljevanju se bomo ukvarjali z zbiranjem, urejanjem, prikazovanjem in interpretiranjem podatkov. Spoznali bomo tudi uporabo računalniških preglednic.

PONOVITEV

1. Število vseh obiskovalcev in poštna številka iz prejšnje naloge sta odvisni količini.

Drži. Ne drži.

2. Poveži pojme in slike.

Krožni prikaz
(tortni prikaz)
Bločni prikaz
Točkovni prikaz
Stolpčni prikaz
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ349/540