Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enačbe in neenačbe

O izrazih s spremenljivkami, enačbah in neenačbah že vemo marsikaj. Razvrsti zapise v pravilno polje.

Poznaš izraze s spremenljivko. Reševal si že enačbe in neenačbe. V nadaljevanju boš reševal enačbe in neenačbe v množici celih oziroma racionalnih števil.

PONOVITEV

1. Izračunaj vrednost izraza s spremenljivko $-4x+3$ za vrednosti spremenljivke $1,2$ in $3$. Izračunano vrednost vpiši v preglednico.

$x$
$-4x+3$
$1$
-1
$2$
-5
$3$
-9

2. Vpiši $<, >$ ali $=$ tako, da nastanejo pravilne izjave.

 $-8$ < $2+5$  $(-2)\cdot 4$ > $(-2)\cdot 5$
 $7+8$ = $(-5)\cdot (-3)$
 $4: 8$ < $8 : 4$

3. Številske množice poveži z njihovimi simbolnimi zapisi.

<NAZAJ
>NAPREJ228/540