Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Potence z enako osnovo

Maja je v očetovi knjigi našla nalogo iz starega Egipta. Vsaka izmed sedmih družin ima $7$ mačk. Vsaka mačka poje vsak dan $7$ miši. Vsaka miš poje vsak dan $7$ klasov žita. Iz vsakega klasa žita zraste $7$ meric žita. Koliko meric žita vsak dan obvarujejo vse mačke?

Maja je nalogo rešila, vendar jo je zanimalo, ali bi lahko računala tudi po krajšem postopku. Zanimalo jo je, ali obstaja tudi za računanje s potencami kako pravilo, s katerim bi si lahko delo olajšala. Ker je radovedno dekle, se je odločila, da bo taka pravila poskusila poiskati kar sama.

V nadaljevanju se boš naučil, kako računamo s potencami z enakimi osnovami. Izvedel boš, kolika je vrednost potence s stopnjo $0$, in spoznal potence z negativnim eksponentom. 

Ponovitev

1. Potenci zapiši s produktom enakih faktorjev. Izračunaj vrednosti potenc.

$3^4=$ 3 $\cdot$ 3 $\cdot$ 3 $\cdot$ 3 = 81          

$(-2)^5=($ -2 $)\cdot($ -2 $)\cdot($ -2 $)\cdot($ -2 $)\cdot($ -2 $)=$ -32

2. Izračunaj, okrajšaj in poveži.

<NAZAJ
>NAPREJ116/540