Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obratno sorazmerje

Rok je raziskoval dolžino in širino pravokotnika s ploščino $12\ \rm{cm^2}$. Merski števili dolžine in širine pravokotnika sta naravni števili.

Pare dolžin in širin vnesi v koordinatno mrežo. Kaj lahko poveš o odvisnosti med dolžino in širino pravokotnika?

Poznaš premo sorazmerne količine. V nadaljevanju boš spoznal obratno sorazmerne količine in lastnosti te odvisnosti.

Ponovitev

1. Število izdelanih vijakov in čas izdelave sta premo sorazmerni količini.


Enačba premega sorazmerje je y = 350 $\cdot$ x .

2. Cena avtomobila je po znižanju $2\,730\ \rm{€}$. Odnos med ceno po znižanju $(y)$ in začetno ceno $(x)$ zapišemo z enačbo $y=0,65x$.

Cena avtomobila pred znižanjem je bila 4200 $\rm{€}$.
Ceno avtomobila so znižali za 35 $\rm{\%}$.

3. Neodvisna spremenljivka je enaka polovici odvisne spremenljivke. Izberi pravilni zapis.

<NAZAJ
>NAPREJ334/540