Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Cela števila

Temperaturo merimo ob različnem času dneva. Premikaj točko na drsniku in preberi temperaturo s termometra v zahtevanem času. Kaj ugotoviš?

 Čas:  $1:00$ $7:00$ $12:00$
 Temperatura:
5 $°\rm{C}$
-7 $°\rm{C}$
-5 $°\rm{C}$

V vsakdanjem življenju ne moremo shajati le z naravnimi števili. Na tak primer naletimo že pri merjenju temperature ($° \rm{C}$), saj se v zimskem času temperature spustijo pod ledišče. V nadaljevanju boš spoznal novo številsko množico.

Ponovitev

1. V katero točko se prezrcali slika števila $10$, če zrcalimo čez sliko števila $6$?

Zrcali se v točko C .

2. Zapisani so trije členi zaporedja. Ugotovi pravilo, po katerem so zapisani, in po tem pravilu zapiši naslednja števila v zaporedju.

$3, 29, 55, $ 81 , 107 , 133 , 159 , 185 , 211

3. Dopolni tabelo z ustreznimi števili.

 Za eno večje število
6 $90$ 101
 Število $5$
89 100
 Za eno manjše število
4 88
$99$
<NAZAJ
>NAPREJ1/540