Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Deljenje racionalnih števil

Številski izraz je prikazan z drevesom. Na voljo imaš števila. Povleci pravilna števila v okvirčke. Zapiši številski izraz, prikazan z drevesom.

Katero računsko operacijo izvedeš v številskem izrazu?

Racionalna števila seštevaš, odštevaš in množiš. V nadaljevanju se boš naučil deliti racionalna števila.

Ponovitev

1. Zapiši obratno vrednost danih števil. Vpiši okrajšane ulomke.

 Število
$4$
$10$
$3,1$
$0,8$
$\frac{3}{5}$
 Obratna vrednost števila
1
4
1
10
10
31
5
4
5
3

2. Pred številske izraze zapiši črko, s katero je označena vrednost izraza.

A $-24$
B $-42$
C $24$
D $42$
D   $(-6)\cdot(-7)$
A   $4\cdot(-6)$
C    $(-8)\cdot(-3)$
B   $3\cdot (-14)$

3. Nekateri primeri so pravilno izračunani. Izberi tiste primere, za katere je vrednost izraza pravilno izračunana.

<NAZAJ
>NAPREJ79/540